تبلیغات
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی و تربیتی شهرستان ایجرود - آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی


دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
درباره وبلاگ:

آرشیو:

طبقه بندی:

آخرین پستها :

پیوندها:

پیوندهای روزانه:

صفحات جانبی:

نویسندگان:

نظرسنجی:

آمار وبلاگ:

align="center">Best Cod Music


Admin Logo themebox

 آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی برای برخورد با تخلفات احتمالی تدوین گردیده است . انتظار میرود مفاد آن به گونه ای اجرا شود که  دانش آموزان متخلف را متنبه و سایر دانش آموزان را به انجام رفتارهای  صحیح و رعایت مقررات تحصیلی تشویق نماید.

ماده 1- چنانچه داوطلب آزاد یا دانش آموزی در امتحانات نهایی یا  داخلی مدارس، مرتکب تخلف شود، برابر مفاد این آیین نامه و مندرجات جدول پیوست با وی رفتار خواهد شد.

ماده 2- اگر نمره درسی در امتحانات پایانی به علت تخلف صفر شود،  نمره صفر به عنوان نمره آن درس منظور و در کارنامه ثبت میگردد.

ماده 3- چنانچه پس از اعمال مفاد این آیین نامه، نمرات کلیه دروس دانش آموز متخلف صفر شود ، نمره انضباط وی نیز در همان نوبت صفر خواهد شد.

ماده 4- مجازات دانش آموزان متخلف مدارس بزرگسالان و داوطلبان  آزاد در امتحانات دوره ابتدایی و امتحانات داخلی دوره راهنمایی تحصیلی برابر مجازات متخلفین امتحانات نهایی دوره راهنمایی تحصیلی خواهد بود. مجازات متخلفین مذکور در امتحانات داخلی دوره متوسطه برابر مجازات امتحانات نهایی دوره متوسطه خواهد بود.

ماده5- فردی که در امتحانات نهایی دوره راهنمایی1 و امتحانات داخلی یا نهایی دوره متوسطه در یک نوبت امتحانی مرتکب تکرار تخلف شود ، امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل2 و از شرکت در امتحانات بقیه دروس محروم میگردد .

1 - به استناد اظهار نظر یکصدو شصت و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 77/6/10 که طی شماره 120/1966/8  مورخ77/6/16 ابلاغ شده است:

      1) امتحانات کلاسهای جبرانی مرداد ماه به عنوان یک نوبت امتحانی مستقل محسوب می شود.
     2) دانش آموزان و داوطلبان آزاد پایه سوم راهنمایی تحصیلی که به علت انجام تخلف از نوبت امتحانی خرداد ماه محروم می شوند  می بایست کلیه  مواد درسی پایه مذکور را در شهریور ماه امتحان دهند.
2- به استناد رأی دویست و پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 79/12/23 که طی شماره 120/155/8 مورخ 80/2/3 ابلاغ شده است ، منظور از باطل نمودن امتحانات ، صفر می باشد.
 ماده 6- اگر بجای دانش آموز یا داوطلب اصلی فرد دیگری در جلسه امتحان شرکت نماید. در صورتی که فرد مذکور دانش آموز باشد، کلیه امتحانات انجام شده وی در آن نوبت باطل و از شرکت در امتحانات بقیه دروس همان نوبت محروم می شود. درصورتی که دانش آموز نباشد مدیر مدرسه در امتحانات داخلی و رییس هیأت ممتحنه در امتحانات نهایی مراتب را به اداره آموزش و پرورش گزارش خواهد نمود . اداره آموزش و پرورش مکلف است فرد خاطی را به مراجع قضایی ذی صلاح  معرفی نماید.1

1-  به استناد رأی دویست و پنجاهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 79/11/4 که طی شماره 120/3291/8 مورخ 79/11/24 ابلاغ شده است ، مجازات تخلف امتحانی دانش آموزی که پس از انجام امتحانات خرداد ماه (صرف نظر از قبولی یا مردودی ویا عدم انتخاب واحد در دوره  تابستانی )بجای دانش آموز دیگری در امتحانات شهریور ماه شرکت میکند. برابر قسمت دوم ماده 6 آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی (ارسال گزارش از تخلف انجام شده  در امتحانات داخلی توسط مدیر و در امتحانات  نهایی توسط هیئت ممتحنه به اداره آموزش و پرورش محل جهت معرفی به  مراجع  قضایی )  تعیین  می شود.

ماده 7- تخلف خواه زمان برگزاری امتحان، هنگام تصحیح ورقه و هر زمان دیگری که مشخص شود مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده 8- چنانچه فرد متخلف از امتحان نهایی نوبت بعدی سال سوم متوسطه محروم شده باشد تحویل پرونده و مدارک تحصیلی وی تا قبل از اتمام محرومیت مجاز نیست.1

1-  برابر نامه شماره 120/89/8 مورخ78/2/22 دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش ماده فوق ناظر بر امتحانات نهایی سال آخر متوسطه (نظام جدید و فعلی ) است.

 ماده 9- رسیدگی به تخلف در امتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه و در امتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات نهایی است

تبصره1-ترکیب اعضای شورای مدرسه برابر آیین نامه اجرایی مدارس خواهد بود.  

تبصره 2- ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات نهایی شامل یکی از روسای حوزه تصحیح و چهار نفره دیگر از بین اعضای هیات ممتحنه (حوزه های اجرا و تصحیح) خواهد بود. اعضای کمیسیون مذکور در امتحانات نهایی دوره راهنمایی به پیشنهاد مسؤول و موافقت مدیر کل آموزش و پرورش منطقه و در امتحانات نهایی دوره متوسطه به پیشنهاد کارشناس مسؤول امتحانات و موافقت مدیر کل آموزش و پرورش استان می تواند تشکیل کمیسیون رسیدگی به تخلفات .امتحانات نهایی دوره متوسطه را به مناطق یا شهرستانها تفویض نماید 

ماده11- چنانچه تخلفی صورت گیرد که با هیچ یک از موارد این آیین نامه قابل انطباق نباشد،

تعیین نوع مجازات در امتحانات داخلی به عهده شورای مدرسه ودرامتحانات نهایی به عهده کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحانات خواهد بود

ماده12- مصوبات شورای مدرسه و کمیسیون رسیدگی به تخلفات امتحان نهایی برای اکثریت اعضا لازم الاجرا است.مدیر مدرسه موظف است آراء صادره را به اطلاع دانش آموزان یا ولی وی برساند .                                  

ماده13- موارد خاص تخلفات امتحانی دروس مهارتی شاخه کاردانش که قابل انطباق با این آیین نمی باشد توسط معاونت آموزشی تهیه و پس از تصویب کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد.

1- به استناد رای صادره در یکصدونود و هفتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش 1378/2/14 که طی شماره 120/545/8 مورخ 78/4/27 ابلاغ شده است:

        1) در صورتی که برگزاری آزمون دروس مهارتی در اختیار آموزش و پرورش باشد با متخلفین آزمونهای مذکور برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی مصوب ششصدو سی امین

 جلسه عالی آموزش و پرورش مورخ 1377/10/24 رفتار می شود.

       2) در صورتی که برگزاری آزمون دروس مهارتی در اختیار آموزش و پرورش نباشد و بعد از برگزاری آزمون دروس مهارتی ثابت شود که دانش آموز یا داوطلب آزاد مرتکب تخلف شده است، از ثبت نمره های دروس گواهینامه مهارتی مربوط خودداری و در صورت ثبت نمره ها، نسبت به حذف آنها اقدام می شود.

ماده 14- مدیر مدرسه و رییس حوزه اجرا موظفند قبل از برگزاری امتحانات به نحو مقتضی مفاد این آیین نامه را به اطلاع دانش آموزان وداوطلبان آزاد برسانند.

ماده 15- با تصویب این آیین نامه، کلیه مقررات مغایر قبلی لغو می گردد.

 موضوع: آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی در ششصدو سی امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 77/10/24 به تصویب رسید.  

صحیح است به مورد اجراء گذاشته شود. 120/4381/8   1337/12/8


 


ردیف

نوع تخلف

نوع امتحان دوره تحصیلی

مجازات

1

همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت و سایر و سایل غیر مجاز1 در جلسه امتحانات

امتحانات ابتدایی

تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر معلم

امتحانات  راهنمایی

تذکر شفاهی و کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه

امتحانات داخلی متوسطه

نمره درس صفر می شود

امتحانات نهایی متوسطه

نمره درس صفر می شود

2

گذاشتن هر نوع علامت روی ورقه امتحانی به منظور سوءاستفاده

امتحانات ابتدایی

_____________

امتحانات  راهنمایی

_____________

امتحانات داخلی متوسطه

_____________

امتحانات نهایی متوسطه

نمره درس صفر می شود

3

- استفاده یا اقدام به استفاده از کتاب، جزوه، یادداست و سایر وسایل غیر مجاز

- پاسخگویی به سؤالات امتحانی از طریق نگاه کردن به ورقه امتحانی دانش آموزان دیگر یا صحبت کردن با آنها

 - ردو بدل کردن یادداشت و روشهای مشابه

امتحانات ابتدایی

کسر نمره درس با نظر شورای مدرسه

امتحانات راهنمایی

نمره درس صفر می شود

امتحانات داخلی متوسطه

نمره درس صفر می شود

امتحانات نهایی متوسطه

امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود

4

- بیرون بردن ورقه امتحانی

- نوشتن ورقه امتحانی برای دانش آموزان دیگر

- استفاده از ورقه امتحانی نوشته شده توسط دانش آموزان دیگر

-مشارکت در تعویض اوراق امتحانی

امتحانات ابتدایی

نمره درس صفر می شود

امتحانات داخلی راهنمایی

نمره درس صفر می شود

امتحانات داخلی متوسطه

نمره درس و انضباط  صفر می شود

امتحانات نهایی متوسطه

امتحانات انجام شده اعم از داخلی و نهایی باطل و از شرکت در امتحان بقیه دروس همان نوبت محروم می شود

5

- فرستادن شخص دیگری به جای خود به جلسه امتحان

- اخلال در نظم جلسه یا حوزه

- افشاء یا استفاده از سئولات امتحانی افشاء شده و مشارکت در افشاء

امتحانات ابتدایی

نمره درس و انضباط  صفر می شود

امتحانات داخلی راهنمایی

نمره درس و انضباط  صفر می شود

امتحانات داخلی متوسطه

نمره درس و انضباط  صفر می شود

امتحانات نهایی متوسطه

نمره کلیه دروس صفر2 و متخلف از امتحانات نوبت بعدی محروم می شود و موضوع به مراجع قضائی ذی صلاح گزارش می گردد

توضیح : در مورد امتحانات دوره پیش دانشگاهی همانند امتحانات داخلی  دوره متوسطه عمل می شود.

1- برابر رای صادره در دویست و چهلمین جلسه کمیسیون معین شورای  عالی آموزش و پرورش مورخ 79/7/5 طی شماره  120/1854/8 مورخ 79/7/18 ابلاغ شده است. همراه داشتن اسلحه، بی سیم و تلفن همراه در جلسات امتحانی مجاز نیست. در صورت عدم رعایت موارد مذکور با متخلفیت برابر ردیف یک جدول فوق برخورد خواهد شد.

2- به استناد نظریه دویست و دوازدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 74/6/16 که طی شماره 120/2055/8 موخ 78/6/24 ابلاغ شده است. نمره صفر منحصر به مواد امتحانی همان نوبت امتحانی است و شامل نوبت های قبلی نخواهد بود.